Práva cestujúcich v leteckej doprave

Máte potiaže pri leteckej doprave? Európska únia posiluje vaše práva. Nižšie nájdete tie najdôležitejšie, platné od 17. februára 2005

Letecký dopravca, s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za Vašu prepravu a za prepravu Vašej batožiny a musí rešpektovať Vaše práva. Tieto práva sa tiež vzťahujú na charterové lety.

Odoprenie nástupu na palubu a zrušenie letu

Pokiaľ je Vám odoprené rezervované miesto alebo je Váš let zrušený, dopravca, ktorý má na starosti let, Vám musí ponúknuť peňažnú náhradu a pomoc. Pokiaľ sa dostavíte k odbaveniu včas, môžete tieto práva uplatniť na všetky lety, vrátane charterových,

 • z letiska v EU, alebo
 • na letisko v EU z letiska mimo EU, pokiaľ let má v prevádzke dopravca z EU

Odoprenie nástupu na palubu 

Pokiaľ na voľné sedadlá pripadá príliš mnoho cestujúcích, musí dopravca najprv požiadať prípadných dobrovoľníkov, aby sa svojho miesta vzdali za zjednanú náhradu. Táto náhrada musí zahrňovať možnosť voľby medzi preplatením ceny letenky (a prípadne i bezplatný let späť do pôvodného miesta odletu) a náhradnou prepravou do konečného miesta určenia. Pokiaľ se neprihlásite ako dobrovoľník, musí Vám dopravca vyplatiť nasledujúce náhrady:

 • € 250 pri lete kratšom než 1 500 km,
 • € 400 pri dlhšom lete vrámci EU a pri lete medzi 1 500 a 3 500 km,
 • € 600 pri lete dlhšom než 3 500 km mimo EU.

Náhradu je možné znížiť o polovicu v prípade, že meškanie nepresiahne dve, respektíve tri a čtyri hodiny, podľa vyššie uvedených kategórií.

Zároveň vám dopravca musí poskytnúť:

 • možnosť voľby medzi preplatením ceny letenky (a prípadne i bezplatný let späť do pôvodného miesta odletu) a náhradnou prepravou do konečného miesta určenia,
 • stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a komunikačné vybavenie.

Zrušenie letu

Pokiaľ je Váš let zrušený, musí Vám dopravca, ktorý ho má na starosti, poskytnúť:

 • možnosť voľby medzi preplatením ceny letenky (a prípadne i bezplatný let späť do pôvodného miesta odletu) a náhradnou prepravou do konečného miesta určenia;
 • stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a komunikačné vybavenie.

Dopravca môže mať rovnako povinnosť vyplatiť Vám náhrady v rovnakej výške ako v prípade odeprenia nástupu na palubu, pokiaľ Vám zrušenie letu neoznámia s dostatočným predstihom a neponúkne Vám náhradnú prepravu v čase, ktorý se príliš nelíši od času pôvodného..

Náhrady a vrátenie peňazí môžu prebehnúť v hotovosti, bankovým prevodom, šekom alebo, v prípade Vášho písomného súhlasu, v cestovných poukážkach a musí sa uskutočniť do siedmych dní. Pokiaľ sú Vám tieto práva odoprené, okamžite je potrebné sa sťažovať v spoločnosti, od ktorej ste mali zaistený let.

Dlhé meškanie

Bezprostredná pomoc

Pokiaľ sa včas dostavíte k odbaveniu akéhokoľvek letu, vrátane charterových,

 • z letiska v EU, alebo
 • na letisko v EU z letiska mimo EU, pokiaľ let zaisťuje dopravca z EU, a pokiaľ dopravca zaisťujúci let predpokladá meškanie
 • dve hodiny a viac pri lete kratšom než 1 500 km;
 • tri hodiny a viac pri dlhšom lete vrámci EU a pri lete medzi 1 500 a 3 500 km;
 • štyri hodiny a viac pri lete dlhšom než 3 500 km mimo EU,

musí Vám poskytnúť občerstvení, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a komunikačné vybavenie. Pokiaľ meškanie presiahne 5 hodín, musí Vám prepravca rovnako ponúknuť preplatenie ceny letenky (a prípadne i bezplatný let späť do pôvodného miesta odletu).

Pokiaľ sú Vám tieto práva odoprené, okamžite je potrebné sa sťažovať v spoločnosti, ktorá let zaisťuje.

Neskoršie uplatnenie nároku

Pokiaľ je dopravca z EU zodpovedný za meškanie letu kdekoľvek na svete, môžete žiadať až o 4 150 SDR za prípadné škody. Pokiaľ dopravca Váš nárok zamietne, môžete vec predložiť súdu. (1 SDR = 1,18 . Kurz ku dňu 30. 9. 2004. Aktuálne informácie o platnom kurze získate od Europe Direct).

Nárok môžete uplatniť u leteckého dopravcu, s ktorým ste uzavreli zmluvu, alebo v prípade, že ide o rôzne spoločnosti, aj u dopravcu, ktorý let v skutočnosti zaisťuje.

Batožina

Za škody spôsobené zničením, poškodením, stratou či meškaním Vašej batožiny pri lete dopravcu z EU kdekoľvek na svete môžete žiadat náhradu do výšky 1 000 SDR. (1 SDR = 1,18 . Kurz ku dňu 30. 9. 2004. Aktuálne informácie o platnom kurze získate od Europe Direct). Pokiaľ dopravca Váš nárok zamietne, môžete vec predložiť súdu.

V prípade škody na odbavenej batožine musíte uplatniť svoj nárok písomne do siedmych dní od ich návratu a u zmeškanej batožine do 21 dní od ich návratu.

Nárok môžete uplatniť u leteckého dopravcu, s ktorým ste uzavreli zmluvu, alebo v prípade, že ide o rôzne spoločnosti, aj u dopravcu, ktorý let v skutočnosti zaisťuje.

Zranenie a úmrtie pri nehodách

Za zranenie či úmrtie pri nehode letu dopravcu z EU kdekoľvek na svete môžete žiadať odškodnenie. Máte právo na zálohovú platbu na bezodkladné ekonomické potreby. Pokiaľ dopravca Váš nárok zamietne, môžete vec predložiť súdu.

Nárok môžete uplatniť u leteckého dopravcu, s ktorým ste uzavreli zmluvu, alebo v prípade, že ide o rôzne spoločnosti, aj u dopravcu, ktorý let v skutočnosti zaisťuje.

Organizované turistické zájazdy

Okrem vyššie uvedených práv môžete žiadať odškodnenie od prevádzkovateľa zájezdu, pokiaľ Vám neposkytne služby, ktoré ste si rezervovali v EU, a to bez ohľadu na konečné miesto určenia.. Toto právo sa vzťahuje aj na neposkytnutie letu, ktorý bol súčasťou vášho zájazdu. Okrem toho, pokiaľ prevádzkovateľ nezaistí významnú časť rezervovaných služieb, má povinnosť pomôcť Vám a učiniť náhradné opatrenie, vrátane prepravy, bez dodatočných nákladov na Váš účet.

Kto Vám pomôže?

Ak sa stretnete s niektorým z uvedených problémov, mali by ste sa ihneď obrátiť na zástupcu leteckej spoločnosti, ktorá zaisťuje Váš let a požiadať ich o pomoc.

Pokiaľ by Vám bol odoprený nástup na palubu, Váš let bol zrušený alebo má dlhé meškanie a príslušná letecká spoločnosť neplní svoje povinnosti, podajte sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Ak lietadlo odlieta z niektorej z krajín EU, sťažujte sa na mieste. Ak cestujete z krajiny mimo EU a Váš let zaisťuje spoločnost z EU, sťažnosť podajte v krajine pristánia, ktorá je členom EU.

Názov a adresu príslušného orgánu, prípadne informácie o organizáciách, ktoré Vám môžu poskytnúť poradenstvo či pomoc ohľadne ďalších sťažností (týkajúcich sa napríklad batožiny, zranenia či úmrtia a organizovaných turistických zájazdov), sa dozviete na bezplatnom telefónnom čísle EuropeDirect 00-800-67891011 ( Niektorí operátorimobilných sietí neumožňujú prístup k číslam 00800 alebo môžu byť tieto hovory účtované. V niektorých prípadoch môžu byť účtované hovory z telefónnych automatov alebo hotelov).

Podať sťažnosť môžete tiež na elektronickej adrese mail@europe-direct.cec.eu.int.

O ďalšom priebehu celej záležitosti a o reakcii na Vašu sťažnosť môžete informovať Európsku komisiu na adrese European Commission, B-1049 Brussels alebo faxom na čísle (+32-2) 299 10 15 alebo elektronickou poštou na adrese tren-aprights@cec.eu.int.

Táto stránka obsahuje zhrnutie príslušných právnych predpisov EU. V prípade sporu by akýkoľvek právny nárok alebo súdna žaloba mali byť založené výhradne na príslušných právnych dokumentoch. Tie môžete nájsť v Úradnej správe Európskej únie.

Náhrady a pomoc cestujúcim v prípade odoprenia nástupu na palubu a zrušenia alebo významného meškania letu, ponuka (ES) č. 261/2004; Úr. vest. L 46, 17. 2. 2004.

Zodpovednosť leteckého dopravcu, ponuka (ES) č. 889/2002, ktorým sa mení ponuka (ES) č. 2027/97; Úr. vest. L 140, 30. 5. 2002 (začleňujúci tzv. Montreálsku dohodu o zjednotení niektorých pravidiel medzinárodnej leteckej dopravy do práva EU, Úr. vest. L 194, 18. 7. 2001) . 

Súborné služby pre cesty, pobyty a zájazdy, smernica 90/314/EHS; Úr. vest. L 158, 23. 6. 1990.

Prečo si zvoliť Airstop

Globe
18 rokov Vám prinášame vysokú kvalitu cestovania za skvelé ceny
Plane
Garancia rovnakej ceny ako priamo v cestovnej kancelárii
Compass
Najväčšie rakúske a české cestovné kancelárie na jednom mieste
Card
Rezervácia online s možnosťou platby platobnou kartou