Komplexné cestovné poistenie vrátane 100% storna uniqa-logo

Prehľad tarifov a rozsah poistného krytia poistenia uniqa

TABUĽKA TARIFOV A POISTNÝCH ČIASTOK

LIMITY POISTNÉHO  PLNENIA

Poistenie liečebných nákladov

185 000 Eur

Akútne zubné vyšetrenie

do výšky limitu liečebných nákladov

Poistenie asistenčných služieb

185 000 Eur

Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb – max plnenie

185 000 Eur

Súčasťou poistenia  asistenčných služieb sú:

 

- náklady na repatriáciu poisteného

185 000 Eur

- náklady na repatriáciu telesných ostatkov poisteného

185 000 Eur

- náklady na vyslanie opatrovníka

3 700 Eur

- náklady na predčasný návrat z poistené cesty

3 700 Eur

- náklady na právnu pomoc v zahraničí vrátane jej sprostredkovania

nedojednané

- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladov

3 700 Eur

- zachraňovacie náklady

55 500 Eur

- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo autobusu

3 700 Eur

- sprostredkovanie finančnej pomoci poistenému

3 700 Eur

- náklady vzniknuté oneskoreným dodaním batožiny

185 Eur

- náklady vzniknuté meškaním letu

185 Eur

Úrazové poistenie – smrť v dôsledku úrazu

3 700 Eur

Úrazové poistenie – trvalé následky úrazu

7 400 Eur

Úrazové poistenie – nemocničné odškodné (hospitalizácia úraz+choroba)

nesjednáno

Úrazové poistenie – denné odškodné

nesjednáno

Pripoistenie zodpovednosti za ujmu na zdraví a vecí tretej osoby

37 000 Eur

Pripoistenie batožiny

550 Eur / 185 Eur

položka v batožine

Pripoistenie zimných športov

ÁNO

Pripoistenie nebezpečných športov

NE

Poistenie náhrady dovolenky - 80 % max. však do výšky PČ

740 Eur

Poistenie stornovacích poplatkov - 100 % max. však do výšky PČ

100% z výše stornovacích poplatků

Poistenie stornovacích poplatkov z dôvodu terorizmu - 100 % max. však do výšky PČ

nedojednané

Rozšírené asistenčné služby Auto+

nedojednané

Náklady na ubytovanie – covid pripoistenie

370 Eur

Náklady na náhradnú dopravu – covid pripoistenie

Európa 370 Eur

Svet 740 Eur

Cestujte bez starostí s komplexným poistením vrátane rizik spojených s nákazou covid 19.
I za predpokladu, že budú štáty na vládnom semafore označené orandžovou, červenou či tmavo červenou farbou

Čo kryje cestovné poistenie od uniqa poisťovne?

 • Prípadné nakazenie COVID 19 či inou pandémiou v zahraničí
 • Storno zájazdu v prípade potvrdenej diagnózy COVID 19 či inej pandémie

Čo kryje rozšírená ochrana na situácie v súvislosti s covid19 či inej pandémie/ epidémie

 • Náklady na ubytovanie spojené s nariadením karantény
  V prípade karantény pri nakazení klienta – preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, kde klient býva sa potvrdí nákaza)

 • Náklady na náhradnú dopravu v prípade nariadenia karantény pri zahraničnej ceste
  Karanténa v súvislosti s nákazou klienta – preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho z hotelu

 • Rozšírenie poistenia stornovacích poplatkov o nesplnení zdravotných podmienok k nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúží k ceste do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak)
  Rozširuje pripoistenie stornovacích poplatkov (ak sú dojednané) o situácie, kedy poistená osoba doloží, že v SR, ešte pred odjazdom, nebola vpustená do dopravného prostriedku s ohľadom na zdravotné rizika súvisiace s COVID19 a podozrenie na ochorenie poistenej osoby. Poistné plnenie je poskytované maximálne do výšky limitu vybraného pripoistenia stornovacích poplatkov s rovnakou spoluúčastí klienta.

  Ďalej je z poistenia uhradená situácia , kedy klient doloží, že šiel vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť SR na hraničnej kontrole zeme susediacou s SR s ohľadom na nesplnenie zdravotných podmienok k vycestovaniu z SR a podozreniu na ochorenie poistenej osoby ( za predpokladu, že o nesúladu svojho zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť).

ZÁVÄZNÉ DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prečo si zvoliť Airstop

Globe
18 rokov Vám prinášame vysokú kvalitu cestovania za skvelé ceny
Plane
Garancia rovnakej ceny ako priamo v cestovnej kancelárii
Compass
Najväčšie rakúske a české cestovné kancelárie na jednom mieste
Card
Rezervácia online s možnosťou platby platobnou kartou