Komplexné cestovné poistenie vrátane storna

 

Cestujte bez starostí s komplexnÝM poistením vrátane rizik spojených s nákazou covid 19

i za predpokladu, že budú štáty na vládnom semafore označené orandžovou, červenou či tmavo červenou farbou

 

Čo kryje cestovné poistenie od Uniqa poisťovne?

 

1)     Prípadné nakazenie COVID 19 či inou pandémiou v zahraničí

2)     Storno zájazdu v prípade potvrdenej diagnózy COVID 19 či inej pandémie 

 

Čo kryje rozšírená ochrana na situácie v súvislosti s COVID19 či inej pandémie/ epidémie

 

1) Náklady na ubytovanie spojené s nariadením  karantény

- v prípade karantény pri nakazení klienta – preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, kde klient býva sa potvrdí nákaza)

 

2) Náklady na náhradnú dopravu v prípade nariadenia karantény pri zahraničnej ceste – karanténa v súvislosti s nákazou klienta – preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho z hotelu

 

3) Rozšírenie poistenia stornovacích poplatkov o nesplnení zdravotných podmienok k nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúží k ceste do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak)

Rozširuje pripoistenie stornovacích poplatkov (ak sú dojednané) o situácie, kedy poistená osoba doloží, že v SR, ešte pred odjazdom, nebola vpustená do dopravného prostriedku s ohľadom na zdravotné rizika súvisiace s COVID19 a podozrenie na ochorenie poistenej osoby. Poistné plnenie je poskytované maximálne do výšky limitu vybraného pripoistenia stornovacích poplatkov s rovnakou spoluúčastí klienta.

 

Ďalej je z poistenia uhradená situácia , kedy klient doloží, že šiel vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť SR na hraničnej kontrole zeme susediacou s SR s ohľadom na nesplnenie zdravotných podmienok k vycestovaniu z SR a podozreniu na ochorenie poistenej osoby ( za predpokladu, že o nesúladu svojho zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť).

 

Prehľad tarifov a rozsah poistného krytia poistenia Uniqa

 

Tabuľka tarifov a poistných čiastok

Limity poistného  plnenia

Poistenie liečebných nákladov

185 000 Eur

Akútne zubné vyšetrenie

do výšky limitu liečebných nákladov

Poistenie asistenčných služieb

185 000 Eur

Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb – max plnenie

185 000 Eur

Súčasťou poistenia  asistenčných služieb sú:

 

- náklady na repatriáciu poisteného

185 000 Eur

- náklady na repatriáciu telesných ostatkov poisteného

185 000 Eur

- náklady na vyslanie opatrovníka

3 700 Eur

- náklady na predčasný návrat z poistené cesty

3 700 Eur

- náklady na právnu pomoc v zahraničí vrátane jej sprostredkovania

Nedojednané

- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladov

3 700 Eur

- zachraňovacie náklady

55 500 Eur

- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo autobusu

3 700 Eur

- sprostredkovanie finančnej pomoci poistenému

3 700 Eur

- náklady vzniknuté oneskoreným dodaním batožiny

185 Eur

- náklady vzniknuté meškaním letu

185 Eur

Úrazové poistenie – smrť v dôsledku úrazu

3 700 Eur

Úrazové poistenie – trvalé následky úrazu

7 400 Eur

Úrazové poistenie – nemocničné odškodné (hospitalizácia úraz+choroba)

Nedojednané

Úrazové poistenie – denné odškodné

Nedojednané

Pripoistenie zodpovednosti za ujmu na zdraví a vecí tretej osoby

37 000 Eur

Pripoistenie batožiny

550 Eur / 185 Eur

položka v batožine

Pripoistenie zimných športov

ÁNO

Pripoistenie nebezpečných športov

NIE

Poistenie náhrady dovolenky - 80 % max. však do výšky PČ

740 Eur

Poistenie stornovacích poplatkov - 80 % max. však do výšky PČ

80% z výšky stornovacích poplatkov 

Poistenie stornovacích poplatkov z dôvodu terorizmu - 80 % max. však do výšky PČ

Nedojednané

Rozšírené asistenčné služby Auto+

Nedojednané

Náklady na ubytovanie – covid pripoistenie

370 Eur

Náklady na náhradnú dopravu – covid pripoistenie

Európa 370 Eur

Svet 740 Eur

  

Záväzné dokumenty na stiahnutie:

 

Všeobecné poistné podmienky (VPP) pre cestovné poistenie (PDF)

Informačný dokument o poistnom produkte (PDF)

Informácie o spracovaní osobných údajov (PDF)

Oceňovacia tabuľka pre určovanie rozsahu trvalých následkov úrazu (PDF)

Prečo si zvoliť Airstop

Globe17 rokov Vám prinášame vysokú kvalitu cestovania za skvelé ceny
PlaneGarancia rovnakej ceny ako priamo v cestovnej kancelárii
CompassNajväčšie rakúske a české cestovné kancelárie na jednom mieste
CardRezervácia online s možnosťou platby platobnou kartou